KOMUNIKAT – GRANTY PPGR

Uwaga

W związku z prowadzoną weryfikacją oświadczeń złożonych w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „GRANTY PPGR” proszę o dostarczenie potwierdzeń z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Brzozowie o otrzymaniu lub braku wsparcia na zakup sprzętu komputerowego zakupionego w ramach „Pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego z niezbędnym oprogramowaniem lub sprzętem” w latach 2020-2021. Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 10 grudnia 2021 r.  w Urzędzie Gminy Dydnia pokój 202. Wszystkie osoby, które złożyły oświadczenia w/w konkursu zobowiązane są do przedłożenia zaświadczeń z ARiMR. 

Potwierdzenie należy przedłożyć na obojga rodziców dziecka.

Niedostarczenie w/w dokumentów nie pozwala na skuteczną weryfikację złożonych oświadczeń co będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

815