Komunikat o zamknięciu dróg powiatowych


Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej:
w m. Wydrna, Izdebki w dniach od 24.06.2024 do 10.07.2024 w godzinach od 8.00 do 17.00  z pominięciem niedziel w związku z wykonaniem przepustów pod koroną drogi i podbudowy MC (nr 2038R Dydnia – Wydrna w km 3+680-6+810).
oraz
– nr 2061R Izdebki – Hłudno w dniach od 24.06.2024 do 30.08.2024r. w związku z odbudową obiektu mostowego w km 9+463 na potoku Baryczka w m. Hłudno.
– nr 2020R Barycz – Niebylec w km 0+940 – 2+310 w m. Barycz w dniach od 24.06.2024 do 25.06.2024 w godzinach od 8.00 do 17.00 w związku z wykonaniem warstw bitumicznych.
W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin może ulec wydłużeniu.

Materiał nadesłany: ZDP Brzozów

161