Kondolencje

kondolencje

Panu Marcinowi Gładyszowi

Kierownikowi Referatu Inwestycji Infrastruktury i Programów Pomocowych

Urzędu Gminy w Dydni

najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Taty

składają

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

Pracownicy Urzędu Gminy w Dydni

Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dydnia

197