Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2024


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

Współorganizatorami tegorocznego Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia. XXI Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem Strategicznym jest AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Szczegóły na temat Konkursu BGR można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Brzozowie ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów lub na stronie internetowej KRUS www.gov.pl/krus

Ważne terminy:
25.04.2024 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie
05.07.2024 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego
08-26 lipca 2024 r. – wizytacja gospodarstw finałowych (termin może ulec zmianie).

110