Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu “KRUSZ-BET”

Prezes

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowego KRUSZ-BET Sp. z o.o. w Obarzymie

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu “KRUSZ-BET”

359