Nekrolog

nekrolog

Panu Piotrowi Szul
Przewodniczącemu Rady Gminy Dydnia,
Pani Halinie Marszałek
p.o. kierownikowi RPiOL Urzędu Gminy w Dydni,
oraz rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MAMY
śp. Józefy Szul

składają
Radni Gminy Dydnia

210