Nekrolog

Nekrolog

Panu Piotrowi Szul
Przewodniczącemu Rady Gminy Dydnia,
Pani Halinie Marszałek
p.o. kierownikowi RPiOL Urzędu Gminy w Dydni,

całej rodzinie i przyjaciołom

pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci mamy śp. Józefy Szul

która odeszła w dniu 1 sierpnia 2021 roku w wieku 82 lat.

W tej niezwykle trudnej i bolesnej chwili łączymy się z Wami w naszych myślach i modlitwach.

W imieniu pracowników Urzędu Gminy w Dydni, Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

316