Kwalifikacja wojskowa 2023

klasyfikacja wojskowa

Kwalifikacja Wojskowa  odbędzie się w Brzozowie na ul. 3 maja53(hotel ALTA2). Wezwania do stawiennictwa otrzymają następujące gminy: Nozdrzec, Dydnia, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Brzozów. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem(prezydent miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji.

Dodatkowe informacje na stronie Starostwa Powiatowego w Brzozowie

208