Uwaga na niedźwiedzie

niedźwiedź

Idzie wiosna. Przyroda budzi się do życia, a wraz z nią niedźwiedzie.

Podkarpackie to województwo, gdzie żyje największa krajowa populacja niedźwiedzia. Jego występowanie koncentruje się głównie w regionie Bieszczadów. Nie dziwi więc fakt, że dochodzi tam do spotkań z tym drapieżnikiem. Niestety coraz częściej pojawiają w lasach Nadleśnictwa Brzozów, w pobliżu zabudowań ludzkich, wabione łatwo dostępnym pokarmem. Należy pamiętać, że pomimo sympatycznego wyglądu niedźwiedź jest dzikim, dużym i silnym zwierzęciem, które w sytuacji poczucia zagrożenia może reagować agresją i być niebezpieczne.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie podejmuje szereg działań na rzecz łagodzenia konfliktów powodowanych zwierzętami chronionymi (Łagodzenie konfliktów z gatunkami chronionymi), jednak najważniejsza jest prewencja i świadomość konsekwencji niektórych działań i ewentualnych zagrożeń. Apelujemy więc o rozwagę, ponieważ nasza nieodpowiedzialność może zaszkodzić zarówno nam jak i zwierzętom.

Poruszając się po terenach leśnych, należy zachować szczególną ostrożność.
 Mając na uwadze możliwość spotkania z niedźwiedziem na szlaku polecamy stosować się do następujących zasad:
– w czasie spotkania z niedźwiedziem spokojnie oddalić się,
–  nie biec,
–  nie zbliżać się do zwierzęcia.

Ataku ze strony niedźwiedzia należy spodziewać się w następujących okolicznościach:
– przy niespodziewanym zaskoczeniu zwierzęcia w niedużej odległości,
– w czasie spoczynku,
–  podczas żerowania,
– najścia w czasie żerowania niedźwiedzia przy zabitej ofierze – niedźwiedź broni swojej  zdobyczy,
– wejście pomiędzy niedźwiedzicę a jej młode – druga połowa lata,

Docierają do nas już informacje o wyrządzonych przez niedźwiedzie szkodach w pasiekach w miejscowości Witryłów Dlatego apelujemy do pszczelarzy o zabezpieczenie swoich pasiek pastuchem elektrycznym.

Mieszkańców Gminy Dydnia oraz  osób przyjezdnych prosimy  o rozwagę i ostrożność w wyprawach do lasu i nie zostawiania odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Zabezpieczanie śmietników i kompostowników, które mogą wabić wygłodniałe po zimie zwierzęta.

W przypadku pojawienia się na terenie miejscowości, posesji, pasieki dużych chronionych drapieżników jak i dokonania przez te drapieżniki różnego rodzaju szkód, stworzenia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzkiemu uprasza się o niezwłoczne zgłaszanie takich zdarzeń do Urzędu Gminy w Dydni, pok. 107, tel. 13 4308147. 

428