Majówka z Janem Pawłem II


18 maja br. w 103. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II społeczność Szkoły Podstawowej w Jabłonce, dla której jest patronem oraz mieszkańcy Jabłonki tradycyjnie uczcili pamięć o wielkim Polaku. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. połączoną z nabożeństwem majowym pod przewodnictwem proboszcza parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej ks. Bogdana Zajdla. W homilii proboszcz nawiązał do słów kierowanych przez papieża do młodych osób, przypomniał, jak był im oddany i jak wiele czasu poświęcił, by docierać do młodych ludzi na całym świecie. To piękne przesłanie przynosi rezultaty do dziś. Ci, którym dane było spotkać papieża na swojej drodze, obserwować go z ekranu telewizorów, bądź słuchać w radio, przekazują świadectwo młodszym pokoleniom. Podobnie jak kiedyś wokół papieża gromadziła się młodzież, tak dziś jego postać łączy generacje. Proboszcz przypomniał również o trudnych doświadczeniach Karola Wojtyły, tych wydarzeniach, które miały miejsce w jego życiu, gdy był w wieku obecnych na mszy uczniów szkoły podstawowej. Przywołując historię Karola Wojtyły, dał przykład, że pomimo trudności, warto słuchać serca i szukać własnej drogi życiowej, zgodnej z powołaniem – tego właśnie życzył młodzieży zgromadzonej przy ołtarzu ksiądz Zajdel.

Po mszy św. społeczność szkolna udała się do sali gimnastycznej, gdzie uroczystości były kontynuowane. Wszystkich gości, pracowników i uczniów przywitała dyrektor szkoły Zuzanna Dmitrzak i zaprosiła do obejrzenia oraz wysłuchania programu artystycznego. Uczniowie szkoły przypomnieli najważniejsze przesłania, które zostawił nam Jan Paweł II. Pokazali także, jak bardzo potrzebne i aktualne są nauki papieża Polaka, przede wszystkim zaś udowodnili, że pielęgnują je w sercach i swoją postawą dają świadectwo spuścizny, jaką zostawił młodzieży i dzieciom św. Jan Paweł II. Uroczystość była też okazją, by swoje talenty zaprezentowali uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Dydni, a tym samym zachęcili kolegów do rozwijania swoich zainteresowań muzycznych. Zaproszona na uroczystość wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń pogratulowała młodym artystom i podziękowała dyrekcji szkoły za zaproszenie do wspólnego świętowania. Powołując się na słowa Jana Pawła II,  zaapelowała do dzieci i młodzieży – Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! To Wy jesteście przyszłością waszej miejscowości, naszej gminy i całego narodu. Jestem z Was dumna. Na koniec tradycyjnie zabrzmiała „Barka” – śpiewana przez wszystkich uczestników uroczystości.

154