„Mały Strażak – Wielki Bohater” – warsztaty dla młodzieży w OSP Jabłonka

straż

OSP Jabłonka realizuje program „Mały Strażak – Wielki Bohater” przeznaczony dla młodych druhów ochotników z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Jabłonka. W ramach programu młodzież bierze udział w praktycznych zajęciach dotyczących pracy straży pożarnej, poznaje działanie i obsługę sprzętu ratowniczo-gaśniczego, a także zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego i udzielania pomocy innym. Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w świetlicy strażnicy OSP w Jabłonce. Program ma na celu zaznajomienie młodzieży z kulisami służby w szeregach OSP, a także budowanie poczucia odpowiedzialności, empatii, potrzeby niesienia pomocy innym.

Podczas dotychczasowych zajęć członkowie MDP w Jabłonce poznali budowę oraz zasady działania aparatu ODO (do ochrony dróg oddechowych), będącego częścią wyposażenia bojowego strażaków. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość sprawdzenia jak działa taki sprzęt, a także ile waży po założeniu go na plecy. Omówiono również zestaw do ratownictwa technicznego marki Lukas. Młodzież poznała sposób działania i łączenia narzędzi hydraulicznych z dedykowanymi przewodami, a także nauczyła się bezpiecznie nimi posługiwać. Uczestnicy poznali zasady budowy linii głównej i gaśniczej. Mogli samodzielnie wypróbować jak buduje się taką linię w pełnym umundurowaniu bojowym – z hełmem, w rękawicach bojowych, z aparatem ODO na plecach. Mieli więc szansę poczuć jak w rzeczywistości wygląda praca strażaka. Uczestnicy warsztatów otrzymali również swoje pierwsze strażackie koszulki – z logo OSP Jabłonka oraz herbem Gminy Dydnia.

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Dydnia.

455