Informacja o zmianie rachunków bankowych

Uwaga

Wójt Gminy Dydnia zawiadamia, że od dnia 31 maja 2021 r. kompleksową obsługę bankową Gminy Dydnia prowadzić będzie Bank Spółdzielczy w  Dynowie. W związku z  powyższym zmieniają się wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych dotyczące płatności na rzecz Gminy Dydnia i jednostek podległych.

Przy dokonywaniu wpłat od dnia 31 maja 2021 r. proszę o uwzględnienie nowych indywidualnych numerów rachunków.

548