Podpisanie umowy na rozbudowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Niebocku

Umowa

W poniedziałek, 24 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Dydni odbyło się podpisanie umowy na przebudowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Niebocku na halę sportowo-widowiskową. Gminę Dydnia reprezentowały: Alicja Pocałuń – Wójt Gminy oraz Anna Stachyrak –  Skarbnik Gminy, natomiast wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budowalano-Inżynieryjne BUDOMINEX Dominik Oleszko z Izdebek.

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej zlokalizowana zostanie po południowej stronie obiektu. Po rozbudowie budynek dostępny będzie z 2 stron. Po stronie północnej na parterze zlokalizowane będą szatnie i zaplecze sanitarne, które zostanie nieznacznie przebudowane, natomiast sale lekcyjne na piętrze pozostaną bez zmian. Po stronie południowej będzie się znajdować sala gimnastyczna wraz z trybunami na parterze oraz balkonem na piętrze. Zostanie również przebudowany dach nad obiektem.

Hala zostanie wyposażona w instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z wywiewanego powietrza, rozkładane trybuny oraz elastyczną posadzkę sportową odpowiednią do uprawiania dyscyplin zespołowych oraz organizacji wydarzeń niezwiązanych ze sportem. Obiekt zostanie również wyposażony w instalacje fotowoltaiczną z panelami o mocy 30kW umieszczonymi na połaci dachowej części rozbudowywanej.

Na realizację zadania Gmina Dydnia pozyskała 3 000 000 zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

595