„Młoda Polska Filharmonia – Dydnia 2023″


Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Dydni zaprasza młodzież i pedagogów na warsztaty, seminaria metodyczne oraz koncerty w ramach „Młodej Polskiej Filharmonii – Dydnia 2023″, które odbędą się w dniach: 9-10, 18-19, 24-25 listopada w Szkole Muzycznej I stopnia w Dydni. Projekt ten „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

Uczestnicy Kursów będą doskonalić swoje umiejętności pod opieką najwyższej klasy pedagogów, wdrażając innowacyjne idee w zakresie metodyki nauczania, jak i przedmiotu prowadzonych zajęć. Kursy obejmować będą:

Lekcje mistrzowskie i zajęcia warsztatowe, które odbędą się w dniach:

 9 – 10 listopada:

– prof. dr hab. MAREK MIZERA – fortepian

– dr hab. prof. ANDRZEJ ŚLĄZAK – fortepian

– mgr OLGA ŁAZARSKA – fortepian

18 – 19 listopada:

– dr hab. JAN ROMANOWSKI – skrzypce

– prof. dr hab. MARCIN BARANOWSKI – skrzypce

24 – 25 listopada:

– ad. dr GRZEGORZ PALUS – akordeon

– dr ALENA BUDZINAKOVA – akordeon

– dr hab. PIOTR CHOŁOŁOWICZ – akordeon

– dr hab. KRZYSZTOF KOMENDAREK-TYMENDORF – altówka

– dr TOMASZ ROŻEK – choreograf

– mgr MICHAŁ PREINL – fizjoterapeuta muzyków

W ramach projektu odbędą się wykłady i koncerty

 Zgłoszenia na Kursy przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 3.11.2023 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

formularz zgłoszeniowy dla uczniów i studentów

formularz zgłoszeniowy dla pedagogów

Harmonogram zajęć przesłany zostanie na podane adresy mailowe w dniu: 7.11.2023 r.

Kursy są bezpłatne.

Liczba uczestników czynnych jest ograniczona.

Wszyscy nauczyciele otrzymają zaświadczenia, a uczniowie pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w kursach.

Warunki uczestnictwa – Młoda Polska Filharmonia

RODO – Młoda Polska Filharmonia

Więcej informacji:

Szkoła Muzyczna I st. w Dydni

36-204 Dydnia 221

e-mail: dydniamasterclass@gmail.com

Informacje: Paweł Kopiec – 604 538 579

Plakat do pobrania TUTAJ

168