Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jabłonce.

Oczyszczalnia Jabłonka

Rozpoczęto realizację zadania pn.: „Modernizacja wybranych urządzeń oczyszczalni w celu zwiększenia bezpieczeństwa procesów technologicznych i poprawy uciążliwości zapachowej wraz z doposażeniem oczyszczalni ścieków w Jabłonce”.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac polegających na demontażu starych urządzeń i montażu nowych urządzeń na oczyszczalni ścieków. Wymienione zostaną m.in. urządzenia w pompowni ścieków, w pomieszczeniu sita, w reaktorze biologicznym oraz w pomieszczeniu dmuchaw i zagęszczacza. W zakresie inwestycji ujęto również montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

5 sierpnia 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą firmą EkoTech z Biecza.

Wymiana urządzeń i doposażenie oczyszczalni ścieków w Jabłonce ma na celu przywrócenie niezawodności, pełnej zdolności technologicznej, eliminację uciążliwości zapachowej, a zarazem poprawę jakości życia mieszkańców i środowiska naturalnego.

Inwestycja zostanie sfinansowana z pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 850 000 zł.

Logo
689