Przebudowa Domu Ludowego w Grabówce na cele kulturalne

PrzebudowaDL_Grabówka

Loga

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabówce przy wsparciu finansowym i merytorycznym Gminy Dydnia zakończyła realizację operacji pn.: „Przebudowa Domu Ludowego w Grabówce na cele kulturalne”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość zadania z umowy zawierająca wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane to ponad 500 000 zł

Dofinansowanie z PROW to 299 853,00 zł

Na realizację zadania OSP Grabówka otrzymała pożyczkę z budżetu Gminy Dydnia w wysokości 190 797 zł oraz bezzwrotną dotację w kwocie około 240 000 zł.

W ramach zadania „Przebudowa Domu Ludowego w Grabówce na cele kulturalne” wykonano m.in. przebudowę schodów, wymianę okien i drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z elewacją, malowanie wnętrz.

Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury i oferty spędzania wolnego czasu.

609