Nabór projektów do Funduszu Naturalnej Energii. GAZ-SYSTEM czeka na pomysły dla środowiska i klimatu!


Fundusz Naturalnej Energii jest innowacyjnym programem grantowym, organizowanym przez GAZ-SYSTEM. To już XIV edycja programu, w ramach którego spółka buduje trwałe relacje ze społecznościami lokalnymi na trasach realizowanych inwestycji, remontów i prac eksploatacyjnych.

W tym roku GAZ-SYSTEM przeznaczy ponad 400 tys. zł na dofinansowanie autorskich projektów realizowanych przez mieszkańców i organizacje lokalne. Samorządy, placówki oświatowe, stowarzyszenia oraz fundacje z terenów objętych programem mają możliwość ubiegania się o granty o wartości 15 tysięcy złotych. Środki będą przeznaczone na edukację ekologiczną oraz inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego i integracji społecznej.

Tegoroczna edycja programu grantowego Fundusz Naturalnej Energii została ogłoszona przez GAZ-SYSTEM w 31 powiatach i 26 miastach na terenie całego kraju, w tym powiatu brzozowskiego.

Wnioski są przyjmowane elektronicznie do 31 lipca 2024 r. i rozpatrywane na bieżąco.

Program promuje tworzenie zielonych przestrzeni do wspólnej pracy oraz relaksu, a także leśnych obszarów dla przyszłych pokoleń. Każdego roku urozmaicamy nasz program o nowe elementy. W tej edycji stworzyliśmy kolejny już, czwarty obszar tematyczny, którego celem jest zachęcenie wnioskodawców do przygotowania kampanii edukacyjnych zwiększających świadomość wyzwań środowiskowych oraz zaangażowanie społeczności w ochronę przyrody.

Tegoroczne tematy do wyboru:

„Zielone pracownie” tworzenie miejsc i przestrzeni do edukacji ekologicznej opartej na eksperymentowaniu, rozwoju pasji, praktycznych działaniach w zielonej zagospodarowanej przestrzeni i laboratoriach oraz działania wykorzystujące stworzoną pracownię: infrastrukturę i sprzęt.
„Ogród marzeń” przystosowanie terenów zieleni do poznawania, doświadczania i obserwowania przyrody. To ścieżki edukacyjne, ogrody społeczne i przyszkolne, parki i inne tereny, na których zaplanowano trwałą infrastrukturę służącą ludziom i bioróżnorodności oraz działania wykorzystujące te tereny do obcowania z przyrodą.
„Drzewa blisko nas” zagospodarowanie terenów poprzez sadzenie drzew i krzewów we współpracy z nadleśnictwami oraz wydziałami w gminach i miastach odpowiedzialnymi za sadzenie drzew, zakup sadzonek i wykonanie nasadzeń.
„Kampanie edukacyjne” przygotowanie działań informacyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska, angażujące lokalną społeczność w pomaganie przyrodzie oraz zwiększanie świadomości dotyczącej wyzwań środowiskowych. Kampanie powinny cechować się innowacyjnymi pomysłami i metodami, formą dostosowaną do grupy odbiorców oraz ograniczać produkcję jednorazowych środków przekazu typu ulotki, naklejki.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją programu grantowego objął Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem społecznym Funduszu Naturalnej Energii jest Fundacja „Za górami za lasami”.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu fne@gaz-system.pl.

Formularz wniosku o dofinansowanie FNE – XIV edycja

Więcej informacji na stronie: https://www.gaz-system.pl/pl/esg/fundusz-naturalnej-energii.html

50