Nagrody w konkursie plastycznym z okazji Święta Niepodległości wręczone


Z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Wójt Gminy Dydnia wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku zorganizowali konkurs plastyczny, którego celem było pogłębienie wiedzy wśród dzieci i młodzieży, wspieranie wartości patriotycznych, przy jednoczesnym rozwijaniu wartości estetycznych i zdolności plastycznych. Prace były przyjmowane do 10 listopada, zaś finał połączony z wręczeniem nagród uczestnikom odbył się w GOK-u w Dydni 24 listopada br.

Przybyłych na uroczyste wręczenie nagród przywitał dyrektor GOK-u Rafał Czopor. Gratulacje w imieniu wójt gminy Dydnia złożył Tomasz Żaczek – kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dydni. Prace oceniała komisja w składzie: Agnieszka Indyk, Aleksandra Siedlecka i Anna Wójcik, która w imieniu jury podsumowała konkurs. Do konkursu zgłoszono 24 prace i wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody pocieszenia, zaś zwycięzcami zostali:

W kategorii przedszkola i klasy 0: 1 miejsce zdobyła Michalina Bok (Przedszkole Samorządowe w Dydni)

W kategorii szkoły podstawowe, klasy I-III 1 m. zdobyła Amelia Różańska (Zespół Szkół w Niebocku)

W kategorii szkoły podstawowe, klasy IV-VI 1 miejsce otrzymała Marcjanna Myćka (SP w Jabłonce)

W kategorii szkoły podstawowe, kl. VII-VIII 1 miejsce zajęła Oliwia Milczanowska (Zespół Szkół w Niebocku).

Po wręczeniu nagród, był czas na pamiątkowe zdjęcie, a mali artyści zostali zachęceni do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez GOK. Obecnie można zgłaszać się w konkursie na wykonanie stroika lub szopki bożonarodzeniowej.

395