Najlepsze drużyny OSP z terenu gminy Dydnia wyłonione


16 czerwca br. na boisku sportowym w Niebocku odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których udział wzięło 12 drużyn:
w grupie A: z Dydni, Niebocka, Krzywego, Wydrnej, Grabówki, Jabłonki, Obarzyma i Krzemiennej.
2 drużyny MDP chłopców z Dydni i Niebocka
1 drużyna mieszana zakwalifikowana jako MDP chłopców z Jabłonki
1 drużyna MDP dziewcząt z Dydni
Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz druhowie OSP gminy Nozdrzec. Sędzią głównym zawodów był st. kpt. Maciej Wielgos. Zawody przeprowadził st. kpt. mgr inż. Wojciech Sobolak.
Strażaków głośno dopingowała licznie zgromadzona publiczność. Ochotnicy rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach w przyjaznej atmosferze, w duchu fair play oraz walczyli z upałem, zaś nagrody odbierali w strugach deszczu.

Strażacy wzięli udział w następujących konkurencjach:

  • bieg sztafetowy 400 m dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
  • sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla drużyn grupy A,
  • rozwinięcie bojowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
  • ćwiczenie bojowe dla drużyn grupy A.

Jak zwykle, najbardziej widowiskową konkurencją było ćwiczenie bojowe, polegające na strącaniu pachołków i obracaniu tarczy prądem wody. Obsługę techniczną podczas zawodów zapewnili strażacy z jednostek OSP Niebocko, Temeszów i Niewistka.
Wyniki przedstawiają się następująco:
W grupie A seniorów: 1. miejsce zdobyła OSP w Jabłonce, 2. miejsce OSP w Krzemiennej i 3. miejsce OSP w Niebocku.
Spośród MDP chłopców: 1. miejsce zdobyła drużyna z Jabłonki, 2. z Dydni i 3. z Niebocka.
W grupie MDP dziewcząt 1. miejsce zajęła drużyna z Dydni

Zawody odbyły się podczas Święta Truskawki w Niebocku, co wzbogaciło to wydarzenie sportowe o dodatkowe atrakcje dla najmłodszych. Można było skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia na quadzie i w wozie strażackim w pełnym umundurowaniu. Uczestników i zawodników częstowano słodyczami ufundowanymi przez firmę Gran-Pik Liwocz Brzozów. Stoiska z lokalnym rękodziełem i upominkami zachęcały do zakupów, zaś budki z lodami i stoiska różnymi przysmakami do częstowania się.

Zawody sportowo-pożarnicze należą do jednych z wielu aktywności podejmowanych przez strażaków i jednocześnie są taktowane przez całą brać strażacką jako rozrywkę, integrację, a także jako formę doskonalenia. Ćwiczenie bojowe jest podobne do rozwinięć spotykanych podczas pożarów. Treningi do zawodów sportowo-pożarniczych przygotowują jednocześnie do działań ratowniczo-gaśniczych.

Zwycięzcom pogratulowała wójt gminy Dydnia Bożena Chorążak, która wraz kierownikiem RGGNiSO Stanisławem Pytlowanym, st. kpt. mgr inż. Wojciech Sobolakiem oraz wiceprezesem zarządu oddziału gminnego związku Czesławem Serafinem wręczyli nagrody i puchary najlepszym drużynom. Gratulacje złożył także dh Mariusz Bieńczak prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze odbędą się w gminie Haczów 1 września br. z udziałem najlepszych drużyn z terenu gminy Dydnia. Nagrody dla drużyn grupa A jak i dla MDP zostały ufundowane z budżetu gminy Dydnia. Sponsorami zawodów byli wójt, zastępca wójta gminy Dydnia, starosta brzozowski oraz firma Gran-PIK Liwocz w Brzozowie.

188