Nekrolog

Nekrolog

Pani Bożenie Chorążak

Dyrektorowi Zespołu Szkół w Niebocku

pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci taty śp. Stanisława Młynarskiego

W tej niezwykle trudnej i bolesnej chwili łączymy się z Panią w naszych myślach i modlitwach.

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia
Jolanta Bieda Dyrektor ZOS w Dydni

1031