Nekrolog

nekrolog

Pani Gabrieli Wójtowicz

sołtys wsi Dydnia

kierownik CPR Caritas Dydnia

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci taty śp. Stanisława Młynarskiego

składają

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

 

565