Nekrolog

nekrolog

Panu Januszowi Żak

pracownikowi ZOS Dydnia

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci taty śp. Mariana Żak

składają

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

Pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy Dydnia

880