Program Stypendialny “Horyzonty”

stypendium

Tylko do najbliższego czwartku trwa rekrutacja do 4-letniego programu stypendialnego dla młodzieży. Do 31 marca uczniowie klas 8 z Gminy Dydnia mogą ubiegać się o stypendium socjalno-naukowe.
W ramach Stypendium uczeń ma zapewnione przez cały okres nauki w szkole średniej zakwaterowanie w bursie, wyżywienie, kursy językowe, dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Finansowe wsparcie dotyczy także pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają wraz z zespołem fundacji dzięki pracy metodą tutoringu. Wspólnie spędzają letnie wakacje i zimowe ferie, biorą udział w warsztatach. To fundament oferty stypendialnej.
O stypendium mogą ubiegać się ósmoklasiści z miejscowości do 30 000 mieszkańców, którzy planują naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC, a średni miesięczny dochód w ich rodzinie nie przekracza 1550 zł netto na osobę. Szczegóły dotyczące Programu Stypendialnego Horyzonty można przeczytać na stronie www.efc.edu.pl/programy/horyzonty.

Program stypendialny Horyzonty jest zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji,
Z poważaniem, Maria Starzewska
Koordynatorka regionalna
województwo podkarpackie

+48 881 775 252
mstarzewska@efc.edu.pl

388