Zwiększone zagrożenie pożarowe

ogień

Od pewnego czasu na naszym terenie możemy zaobserwować bardzo nikłe opady deszczu. Skutkiem tego jest postępujące przesuszenie podłoża, mające duży wpływ na podniesienie się zagrożenia pożarowego.

Nadleśnictwo Dynów przypomina, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych w lasach oraz na terenach graniczących z lasami jest zabronione (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719).

Ponadto z przepisów ustawy wynika również obowiązek właścicieli gruntów położonych w sąsiedztwie terenów leśnych do zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. z 2021 poz. 869). Można tego dokonać np. poprzez wykoszenie lub przeoranie suchej roślinności na pasach przylegających bezpośrednio do terenów leśnych

379