Nekrolog

Nekrolog

Panu Michałowi Pałys – sołtysowi wsi Niewistka
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci teściowej śp. Haliny Kondrackiej

składają

Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma – Sekretarz Gminy Dydnia
Piotr Szul – Przewodniczący Rady Gminy Dydnia
Pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych

323