Nekrolog

Nekrolog

Rodzinie i bliskim

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

śp. Wojciecha Tabęckiego

Alicja Pocałuń – Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma – Sekretarz Gminy Dydnia
Piotr Szul – Przewodniczący Rady Gminy Dydnia
Pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych

729