„Nie zagubić talentu” – nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego dla Szkolnego Koła Fotograficznego ze Szkoły Podstawowej w Niebocku

Nie zagubić talentu

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Program  ten jest w całości finansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego i ma na celu rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa.

W ramach programu przyznawane są stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz nagrody pieniężne.

W tegorocznej edycji programu stypendia trafiły do 125 młodych talentów. Zarząd Województwa zdecydował także o przyznaniu 138 nagród indywidualnych za osiągnięcia naukowe oraz 8 nagród zespołowych – dwie dla zespołów za osiągnięcia  naukowe oraz sześć za sukcesy artystyczne.

Wśród laureatów znalazło się Szkolne Koło Fotograficzne działające przy Szkole Podstawowej w Niebocku, którego opiekunem jest pan Krzysztof Cipora. Pomysłodawcą złożenia wniosku była pani Bożena Chorążak – ówczesna dyrektor placówki. Pani Bożena dostrzegała potencjał młodzieży, cieszyły ją wyniki osiągane w konkursach i uznała za zasadne nagrodzenie działań koła fotograficznego.

W dniu 19 grudnia 2022 r. w Rzeszowie w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród pieniężnych  przyznanych w ramach programu „Nie zagubić talentu”.

Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego dla Szkolnego Koła Fotograficznego działającego w Szkole Podstawowej w Niebocku odebrała pani Beata Dżoń – dyrektor szkoły.

Szkolne Koło Fotograficzne działa w Szkole Podstawowej w Niebocku od 2017 r.  Obecnie na zajęcia  uczęszcza 12 uczniów z klas 4 – 8. Od 2020 r. plan pracy koła został rozszerzony – wprowadzono zajęcia z filmowania. Głównym celem koła jest rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną i filmową. Dodatkowo zajęcia mają pobudzić kreatywność oraz twórczość młodego człowieka, a także zaszczepić zamiłowanie do poznawania kultury i piękna własnego regionu. Priorytetem we wszystkich działaniach jest pokazanie młodzieży innego spojrzenia na otaczający świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna i wrażliwości. Dokonywanie fotograficznego zapisu przemijającego czasu, historii, zjawisk przyrodniczych, ludzi to główne zadania fotografii. Praca z aparatem fotograficznym wpływa także na rozwój sprawności manualnej czy percepcji, poprawia skupienie, ale również zaspokaja ważną potrzebę społeczną i emocjonalną uczniów.
Spotkania koła odbywają się dwa razy w miesiącu. Uczniowie dokumentują życie szkoły,
a efekty ich pracy są widoczne na stronach internetowych szkoły oraz w prasie lokalnej. Uczestnicy zajęć fotograficznych  korzystają m.in. ze sprzętu pozyskanego przez szkołę
w ramach projektu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”.

Od samego początku istnienia koła fotograficznego dzieci biorą udział w licznych konkursach fotograficznych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym.

W roku 2018 uczniowie brali udział w  XVII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym im. Jana Bułhaka „Pejzaże wokół mojego miasta” oraz XVII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Kapliczki i zabytki sakralne Karpat”, gdzie zdobyli I miejsce oraz wyróżnienia.

Kolejny rok również przyniósł nagrody w konkursach ogólnopolskich:

 • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pod hasłem „Śladami Leona Wyczółkowskiego — martwa natura w twórczości artysty”,
 • nagroda specjalna w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Człowiek, świat, przyroda”,
 • I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Makrokosmos. Piękno Ziemi” oraz XVIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Jana Bułhaka „PEJZAŻE WOKÓŁ MOJEGO MIASTA”,

Czas pandemii koronawirusa zakłócił pracę koła, ale jej nie zatrzymał.
W 2020 roku uczniowie zdobyli czołowe miejsca i wyróżnienia w następujących konkursach:

 • XVIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny ”Kapliczki i zabytki sakralne Karpat”,
 • Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Jesienią góry są najszczersze”.
 • Lata 2021 i 2022 obfitowały w kolejne wysokie nagrody zdobywane w konkursach przez uczestników zajęć fotograficznych. Brali udział  między innymi w:
 • XI Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Przyroda w Kolorach”,
 • VI Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Najciekawsze Zakątki Naszej Ojczyzny”,
 • XXI Wojewódzkim Konkursie Podkarpacka Tęcza „Niezapomniane Podkarpacie”( film, prezentacja),
 • XXII Wojewódzkim Konkursie Podkarpacka Tęcza „Pejzaże Podkarpacia”,
 • VI Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Najciekawsze Zakątki Naszej Ojczyzny”,
 • XIX Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym ”Kapliczki i zabytki sakralne Karpat – Cztery Pory Roku”,
 • XX Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Jana Bułhaka „PEJZAŻE WOKÓŁ MOJEGO MIASTA”.

Wiele prac naszych uczniów zostało zakwalifikowanych do wystaw pokonkursowych konkursów wojewódzkich czy ogólnopolskich.

            Bardzo ważne jest również to, że osiągnięcia członków Szkolnego koła Fotograficznego są dostrzegane i nagradzane przez organ prowadzący – Nagroda Wójta Gminy Dydnia za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Każda pochwała, wyróżnienie bądź nagroda są zachętą i motywują do dalszej pracy, która dla członków koła fotograficznego jest również pasją.

Nagroda z Programu „Nie zagubić talentu” cieszy nas podwójnie, czujemy się przede wszystkim docenieni, a otrzymane pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na to, aby zajęcia były jeszcze ciekawsze, a sprzęt nowocześniejszy.

Anna Sobaś – Bodzioch

442