Nekrolog

kondolencje

Pani Urszuli Tercha

starszemu specjaliście pracy socjalnej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni

najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Teścia

składają

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

Teresa Szelest Kierownik GOPS w Dydni

Pracownicy Urzędu Gminy w Dydni

Pracownicy GOPS w Dydni

237