Nekrolog

nekrolog

Państwu Krystynie i Andrzejowi Kocaj

uczestnikom Klubu Seniora

najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Syna

śp. Grzegorza Kocaj

składają

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

Teresa Szelest Kierownik GOPS w Dydni

1026