Nekrolog

Nekrolog

Panu Wacławowi Zimoń oraz całej rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci taty śp. Ryszarda Zimoń.
W imieniu pracowników Urzędu Gminy w Dydni, Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

215