Nekrolog

Nekrolog

Rodzinie, bliskim, przyjaciołom
pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Pana Romana Korfantego
byłego Wójta Gminy Dydnia
powołanego na urząd w pierwszych wolnych wyborach samorządowych w 1990 r., 

który odszedł w dniu 22 czerwca 2021 w wieku 85 lat.

W tej niezwykle bolesnej chwili łączymy się z Wami w naszych myślach i modlitwach.

W imieniu pracowników Urzędu Gminy w Dydni, Rady Gminy, Gminnych Jednostek Organizacyjnych

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

380