Urząd Marszałkowski w Rzeszowie informuje o obowiązku wymiany „kopciucha”

piec

Czy wiesz że do 1 stycznia 2022 r. musisz wymienić stary, pozaklasowy kocioł (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012) jeśli używasz go powyżej 10 lat od daty jego produkcji lub nie posiada on tabliczki znamionowej ???

Ten obowiązek wynika z Uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018 r., przyjętej przez Sejmik Województwa w dniu 23 kwietnia 2018 r. (Uchwała Nr LII/869/18).

 UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA PODKARPACIA

„Uchwała antysmogowa” obowiązująca na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018 r., wprowadziła okresy przejściowe na wymianę starych, wysoko emisyjnych kotłów c.o. W efekcie jej działania do końca roku 2027 w województwie nie powinny funkcjonować kotły na paliwa stałe, niespełniające standardów emisyjnych klasy 5.

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do 1 stycznia 2022 roku musisz go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, z miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła, kotłem na lekki olej opałowy lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu.

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić do 1 stycznia 2028 roku.

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go używać bezterminowo.

W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. Elektrofiltry.

 Jeśli chodzi o spalanie paliw stałych tj. węgiel czy drewno, to niniejsza uchwała w § 6 wprowadza zakaz stosowania paliw, które nie spełniają wyznaczonych kryteriów jakościowych – węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu 15% oraz biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%, więc spalanie paliw stałych, tj. węgiel czy drewno odpowiedniej jakości jest dopuszczone. Osoba naruszająca przepisy uchwały antysmogowej może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 000 zł. Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu na podstawie art. 225 kodeksu karnego.

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła można uzyskać w ramach programu „Czyste Powietrze”. Bliższe informacje na temat programu można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, strona czystepowietrze@wfosigw.rzeszow.pl , tel. nr 17 853 63 61 lub w gminnym punkcie informacyjno–konsultacyjnym   programu   „Czyste   powietrze”   w   Urzędzie  Gminy    w   Dydni,

tel. nr 13 430 81 46.

682