Nowy plac zabaw wraz z małą architekturą w Krzywem


Zakończona została inwestycja pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Krzywem poprzez budowę placu zabaw wraz z małą architekturą” realizowana przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Realizacja zadania wpisuje się w działania programowe mające na celu modernizację przestrzeni wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społeczno–kulturowych, poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich oraz pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez wspólną realizację zadania, promowanie idei zrzeszania się i partycypacji w realizacji zadań publicznych.

Teren wokół Domu Ludowego pełni funkcje społeczno-kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. To waśnie tam znajduje się altana, planowana jest budowa sceny oraz powstał plac zabaw. Tegoroczny projekt jest kolejnym etapem prac nad uatrakcyjnieniem terenu wokół budynku Domu Ludowego dla potrzeb organizacji imprez i spędzania wolnego czasu w sołectwie.

240