Obchody Dnia Strażaka w KP PSP w Brzozowie

4 maj

W dniu 18 maja 2022 r. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.

W imieniu samorządu Gminy Dydnia, przekazała funkcjonariuszom oraz pracownikom KP PSP w Brzozowie podziękowania za codzienną służbę, za ciągłą gotowość do niesienia pomocy ludziom, za ogromny trud, wysiłek i poświęcenie wkładane w każdą akcję. Przekazała również życzenia zdrowia, bezpiecznej służby, a także pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

W tym roku obchody Dnia Strażaka zbiegają się z jubileuszem 30-lecia funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej jako formacji mundurowej. Od trzech dekad Państwowa Straż Pożarna, przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych, jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratowniczego, ochrony ludności i obrony cywilnej.

Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta przekazał Wójt Gminy Dydnia Alicji Pocałuń, w podziękowaniu za dobrą współpracę z samorządem gminy, okolicznościowy medal 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło zdjęć: Starostwo Powiatowe w Brzozowie

397