Podpisanie umowy na przebudowę infrastruktury drogowej Gminy Dydnia

polski ład

W dniu 19 maja 2022 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia”.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach środków pozyskanych przez Gminę Dydnia z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zakontraktowana wartość inwestycji wynosi 4 639 916,11 zł, a kwota dofinansowania stanowi 95% wartości inwestycji.

W drodze przetargu wykonawcą zadania została Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas z Zawadki. W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące roboty budowlane:

  • Budowa przepustów na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych,
  • Budowa przepustu na potoku w ciągu drogi gminnej w miejscowości Witryłów,
  • Remont pomostu kładki pieszej wraz z dojazdem i dojściem do kładki w Witryłowie,
  • Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Dydnia.

– Dzięki pozyskanym przez Gminę Dydnia środkom z programu Polski Ład będziemy mogli dokonać bardzo dużych napraw gminnej infrastruktury drogowej, bez konieczności zaciągania kredytów i bez nadwyrężania własnego budżetu – mówi wójt Alicja Pocałuń. – Jest to inwestycja przede wszystkim w bezpieczeństwo na naszych drogach, ale również w komfort podróżowania zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów.

W ramach realizowanego zadania zostanie między innymi przebudowana piesza kładka na Sanie w Witryłowie. Obecnie pomost kładki wykonany jest z drewna, które w wyniku dużej wilgotności nadsańskiego powietrza bardzo szybko koroduje. W ramach zaplanowanych prac pomost drewniany zostanie zastąpionym dużo trwalszym pomostem kompozytowym. Ponadto przebudowana i poszerzona zostanie droga wewnętrzna prowadząca do kładki, a także wykonana zostanie zatoka postojowa dla samochodów.

Przebudowanych zostanie również 16 odcinków dróg gminnych wewnętrznych o łącznej długości prawie 7 kilometrów na terenie Gminy Dydnia, w miejscowościach: Dydnia, Grabówka, Jabłonka, Końskie, Krzemienna, Krzywe, Niebocko, Niewistka, Temeszów, Wydrna.

Ponadto wybudowane zostaną trzy żelbetowe przepusty na potokach w ciągu dróg gminnych, dwa w Końskiem i jeden w Witryłowie, wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni oraz kamiennego zabezpieczenia skarp wzdłuż potoków.

873