102. rocznica urodzin Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Jabłonce

majówka

Z okazji 102. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Jabłonce zorganizowana została uroczystość upamiętniająca patrona placówki.

W uroczystości udział wzięli: wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, sekretarz gminy Edyta Kuczma, przewodniczący rady gminy Piotr Szul, radni: Iwona Rachwalska i Robert Kulon, proboszcz parafii w Jabłonce ks. Bogusław Zajdel, dyrektor SP w Jabłonce Zuzanna Dmitrzak, przewodnicząca rady rodziców Agata Sokołowska, uczniowie i pedagodzy SP w Jabłonce.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Jabłonce. Po niej, uczestnicy uroczystości, na czele z pocztem sztandarowym, wspólnie przemaszerowali pod pomnik Jana Pawła II przy budynku szkoły. Delegacja Gminy Dydnia złożyła pod pomnikiem kwiaty, a następnie odbyła się przygotowana przez uczniów „majówka dla Jana Pawła II”. Podczas gdy odczytywany był tekst Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny, uczniowie podchodzili pod pomnik z wypisanymi na karteczkach w kształcie kwiatów kolejnymi wersami modlitwy. W efekcie utworzyli pod pomnikiem żółto-biały bukiet składający się niesionych w majówkowej modlitwie intencji. Następnie uczniowie zaprezentowali słowno-muzyczny występ artystyczny, w którym wspominali najważniejsze momenty życia oraz kapłańskiej posługi św. Jana Pawła II.

482