Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Dydnia

11 listopada

„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…”. To jedno krótkie zdanie rozpoczynające polski hymn państwowy zawiera w sobie pewną bardzo ważną treść. Kraj tworzy naród, a naród to serca, które czują się Polakami. Dzisiaj hymn państwowy śpiewamy podczas ważnych dla nas, Polaków, wydarzeń. Kiedyś te same słowa śpiewali żołnierze walczący na polach bitew, bo wyrażały dla nich głęboką nadzieję i marzenie o niepodległości, za które gotowi byli umierać. 103 lata temu Polska powróciła na mapy świata. Po 123 latach zaborów odzyskaliśmy swoje państwo i możliwość decydowania o jego losie. Ten ważny moment w naszych dziejach świętujemy co roku w całym kraju w dniu 11 listopada, w Narodowe Święto Niepodległości.

Uroczystości związane z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Dydnia w tym roku odbyły się w Wydrnej. O godzinie 11:00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Wydrnej została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę, którą koncelebrowali ks. Bogusław Zajdel – proboszcz parafii w Jabłonce oraz ks. Andrzej Szkoła – proboszcz parafii w Niebocku. O godzinie 12:00, w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”, w całym kraju wybrzmiał polski hymn państwowy. Również uczestnicy uroczystości w Wydrnej połączyli się w tej chwili pieśnią z Polakami zgromadzonymi na uroczystościach w swoich miastach, wioskach, czy domach – w Polsce i za granicą.

Po mszy, uroczysty pochód z orkiestrą dętą, mażoretkami i pocztami sztandarowymi na czele przemaszerował spod kościoła na plac przy Wiejskim Domu Kultury. Tam Poczet Flagowy OSP Wydrna podniósł flagę na maszt, a następnie wszyscy wspólnie, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Dydnia, ponownie odśpiewali hymn. Dowdcą uroczystości był komendant gminny dh Roman Janowicz, natomiast poprowadził ją Wiceprezes Odziału Gminnego ZOSP RP dh Czesław Serafin.

Ważną częścią obchodów było odsłonięcie okolicznościowej tablicy upamiętniającej rodzinę Cyparskich z Wydrnej. Radna Rady Gminy Dydnia Iwona Rachwalska odczytała tekst kwerendy dotyczącej okoliczności śmierci rodziny Cyparskich, przeprowadzonej przez IPN Oddział W Rzeszowie.

Młode małżeństwo 29-cio letni Wojciech i 24-letnia Stefania Cyparscy oraz czwórka ich małych dzieci: 6-cio letni Alfred, 4-letnia Maria, 3-letnia Stanisława i 5-cio miesięczny Tadeusz zostali zamordowani w dniach 3-4 marca 1943 roku przez niemieckiego żandarma, za pomoc w ukrywaniu żołnierza polskiego podziemia. Ich dom został ograbiony, a następnie doszczętnie spalony. Za gest ludzkiej solidarności zapłacili najwyższą cenę. Zostali pozbawieni godności, wolności i prawa do życia.

W odsłonięciu tablicy udział wzięli Poseł RP Adam Śnieżek, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, Proboszcz Parafii w Jabłonce Bogusław Zajdel, Dyrektor SP w Wydrnej Halina Skawińska.

„Polska to kraj, który w sercu się zaczyna” –  mówiła w okolicznościowym przemówieniu Wójt Alicja Pocałuń – „trzeba pamiętać, czerpać naukę z historii naszej Ojczyzny. Pamięć jest ważna, bo bez niej tracimy tożsamość, stajemy się nikim. Dziś przywracamy pamięc o Stefanii, Wojciechu i ich czwórce dzieci, mieszkańcach Wydrnej, którzy za pomoc bliźnim ponieśli największą ofiarę – zostali rozstrzelani”.

Pod tablicą kwiaty złożyły delegacje – reprezentujący Gminę Dydnia: Wójt Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Edyta Kuczma, Przewodniczący Rady Gminy Piotr Szul, Radna Iwona Rachwalska; Poseł RP Adam Śnieżek, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd; Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski; Przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik; Dziekan Korpusu Oficerów Zawodowych Wojsk Lądowych kpt. Jan Jastrzębski; reprezentujący 35 Batalion Lekkiej Piechoty Sanok ppor Mateusz Kielar; reprezentujący WKU w Sanoku kpt Tomasz Kuzdro; Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Jacek Kędra; reprezentujący Policję: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp.Wojciech Twaróg oraz Kierownik Posterunku Policji w Dydni Albert Adam; reprezentujący Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcę Jerzy Adamski; reprezentująca Senator RP Alicję Zając Iwona Trawińska; reprezentująca Posła RP Piotra Uruskiego Małgorzata Szewczyk; reprezentujący Nadleśnictwo Dynów Adam Tarabuła oraz Jarosław Gosztyła; reprezentacja Jednostki Strzeleckiej 2222 Brzozów; I Dydyńska Drużyna Harcerska Białe Wilki.

Po oficjalnej części obchodów uczestnicy przenieśli się do Sali Wiejskiego Domu Kultury w Wydrnej, gdzie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wydrnej przygotowały obiad i słodki poczęstunek. Na scenie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wydrnej oraz wokalistki z terenu Gminy Dydnia, które pod okiem Moniki Krowiak przygotowały repertuar pieśni patriotycznych. Obchody święta zostały zorganizowane przy współpracy Gminy Dydnia, Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni, Parafii w Jabłonce, Rady Sołeckiej Wsi Wydrna, KGW Wydrna oraz OSP Wydrna.

872