OGŁOSZENIE O PRZETARGU W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH

Fiat

Gmina  Dydnia ogłasza przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

  • Samochód specjalny pożarniczy Fiat Ducato-rok prod.1997

Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2022 r. o 10.00 godz. w siedzibie Urzędu Gminy Dydnia,
36-204 Dydnia 224

Więcej informacji na stronie BIP

528