OGŁOSZENIE

informacja

Ogłoszenie o postawienie w stan likwidacji Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych, Kulturalnych, Społecznych i Gospodarczych w Dydni „LIDER”

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 4/2022 z dnia 17 września 2022 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych, Kulturalnych, Społecznych i Gospodarczych w Dydni „LIDER” (KRS:0000103464) o likwidacji Stowarzyszenia i jego rozwiązanie oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.10.2022 roku sygn. sprawy RZ.XII NS-REJ.KRS/015778/22/532 wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych, Kulturalnych, Społecznych i Gospodarczych w Dydni „LIDER”

Likwidatorami stowarzyszenia ustanowieni zostali: Stanisław Zygmunt Pytlowany, Henryk Bolesław Dąbrowiecki, Gabriela Ewa Wójtowicz, Witold Michał Pocałuń, Marek Fejdasz.

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli we wszystkich sprawach uprawniony jest każdy likwidator jednoosobowo.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych, Kulturalnych, Społecznych i Gospodarczych w Dydni „LIDER” w terminie 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres:

  • Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych, Kulturalnych, Społecznych i Gospodarczych w Dydni „LIDER”, Szkoła Podstawowa w Dydni,
    36-204 Dydnia

Dydnia, 25.10.2022 r.  

Podpisał Likwidator

Stanisław Pytlowany

608