Zamknięcie drogi powiatowej Nr 2037R Brzozów – Jabłonka w m. Jabłonka

zakaz

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  Nr 2037R Brzozów – Jabłonka  w m. Jabłonka w km 6+520 – 7+380 w dniu 2,3,4.11.2022r. ( środa, czwartek, piątek)  w godz. od 8.00 do 17.00 w związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi.

W przypadku opadów deszczu termin zostanie przesunięty

Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów

Anna Pytlak

447