“Pasieka bez tajemnic”


18 października w urzędzie gminy odbyło się seminarium pn. “Pasieka bez tajemnic”, realizowane w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025, zorganizowane przez Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy. Prelekcje poprowadzili pracownicy naukowi: prof. dr hab. Grzegorz Borsuk kierownik Zakładu Pszczelnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz dr Piotr Dziechciarz. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji dot. szerokiego spectrum prawidłowego prowadzenia pasieki. Jak ogromną rolę w przyrodzie i dla człowieka odgrywają pszczoły, jest sprawą powszechnie znaną i oczywistą. Zapylanie przez te pożyteczne owady przynosi korzyść w postaci jedzenia dla ludzi i zwierząt. Niestety pszczół jest coraz mniej, gdyż zagrażają im środki ochrony roślin, brak zróżnicowanego pokarmu, pasożyty i choroby. Dziś więcej o sposobach prowadzenia pasiek oraz najnowszych badaniach nad pszczołami podzielili się z mieszkańcami Dydni i okolic naukowcy, którzy w stacji doświadczalno-dydaktycznej mają pod swoją opieką pasiekę liczącą ok. 100 rodzin pszczelich, utrzymywanych w trzech rodzajach uli, w zależności od przeznaczania rodzin pszczelich. Uczestnicy chętnie wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w ramach prowadzonej działalności i utrzymywania pasiek.

Kolejny warsztat pn. „Wyroby biżuterii karpackiej” w godz. 9.00-17.00 odbędzie się 31 października – będą to zajęcia z własnoręcznego wytwarzania ozdób z wykorzystaniem tradycyjnego wzornictwa (krywulki, hardany, drabynk, selanki itp.).

Informacje i zapisy są dostępne pod nr. telefonu 13 430 81 52. Serdecznie zapraszamy!

300