Podpisanie umów na dofinansowania z programu „Mały Strażak”

Umowy Mały Strażak

W dniu 4 sierpnia 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy w Dydni odbyło się oficjalne podpisanie umów na dofinansowanie jednostek OSP z terenu powiatu brzozowskiego w ramach programu „Mały Strażak”. Przedstawiciele OSP otrzymali umowy z rąk Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adama Skiby. W uroczystości udział wzięli również Poseł Adam Śnieżek, Poseł Kazimierz Gołojuch, asystent Posła Marka Kuchcińskiego Andrzej Paniw, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta, Kierownik RGGNiSO Stanisław Pytlowany oraz przedstawiciele jednostek OSP Dydnia, Krzywe, Brzozów, Przysietnica, Turze Pole, Barycz, Golcowa, Buków, Jabłonica Polska, Wesoła.

Z terenu Gminy Dydnia dofinansowanie w wysokości 10 000 zł otrzymały dwie jednostki – OSP Dydnia oraz OSP Krzywe. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek.

249