Spotkanie konsultacyjne dotyczące rozwoju Gminy Dydnia

Strategia2021

W dniu 4 sierpnia 2021 r. w sali narad Urzędu Gminy w Dydni odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego obecnie najważniejszego dokumentu strategicznego Gminy Dydnia – „Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2031”.

W spotkaniu uczestniczyli: Poseł Adam Śnieżek, Poseł Kazimierz Gołojuch, Poseł Piotr Babinetz, asystent Posła Marka Kuchcińskiego Andrzej Paniw, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wojcieh Wdowik, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba, Rzecznik Prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak,  przedstawiciele biura inżynierskiego MostRES Damian Kaleta oraz Agata Dąbal, reprezentujący firmę Green Lynx Michał Sadecki, członek Fundacji Ułani Króla Jana Sławomir Kwoka oraz gospodarze spotkania – Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń i Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma.

Na spotkaniu omówiono kwestie związane z zasobami oraz potencjałem Gminy Dydnia. Rozmawiano także o kluczowych z perspektywy rozwoju gminy lokalnych i regionalnych planach inwestycyjnych takich jak budowa mostu na Sanie, utworzenie wielofunkcyjnego zbiornika na Sanie, eksploatacja gminnych złóż kruszywa, przebudowa głównego traktu komunikacyjnego w gminie – drogi wojewódzkiej nr 835, a także rozwoju turystyki w gminie.

701