Wykaz nieruchomości do użyczenia – Obarzym 209.1

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Obarzym, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 4 pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku wraz z pomieszczeniami wspólnymi o łącznej pow. użytkowej 174,13 m2, w tym: pow. ogrzewana 164,23 m2 i pow. nieogrzewana 9,90 m2, prawo korzystania z działki gruntowej nr 209/1 o pow. 0,35 ha (Bi), obj. księgą wieczystą nr KS1B/00036271/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzozowie w zakresie niezbędnym do funkcjonowania szkoły wraz z innymi użytkownikami budynku
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w użyczenie na prowadzenie szkoły podstawowej
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia „Ziemia Dydyńska przyjazna Dzieciom”.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 05.08.2021 r. do 25.08.2021 r.

Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                                       Alicja Pocałuń

165