Podpisano kolejną umowę na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


W dniu 10 maja 2024 r. została zawarta kolejna umowa dotacji między Gminą Dydnia, a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Końskiem na zadanie pn.: „Remont i konserwacja organów z kościoła Przemienienia Pańskiego w Końskiem”.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont i konserwacja organów znajdujących się w Kościele Parafialnym. Organy pochodzą z XIX w., wpisane są do rejestru zabytków województwa podkarpackiego.

Inwestycja będzie polegała m.in. na rozebraniu werku instrumentu, wyczyszczeniu i konserwacji wszystkich elementów drewnianych. Elementy drewniane nienadające się do uratowania będą zrekonstruowane. Piszczałki metalowe zostaną odczyszczone, naprawione (lutowanie/prostowanie) i zabezpieczone przed utlenianiem. Wartość zadania to 84 600 zł, z czego dofinansowanie stanowi 82 908 zł.

215