Cyberbezpieczny Samorząd


Gmina Dydnia podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd”. Projekt jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy Dydnia oraz jednostek podległych poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu polegać będzie m.in. na sporządzeniu procedur i instrukcji SZBI zakupie sprzętu informatycznego, licencji, oraz szkoleń, w wyniku których podniesiemy poziom cyberbezpieczeństwa. Z projektu korzystać będą pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Efektem projektu będzie rozwój potencjału cyfrowego Gminy Dydnia i jej jednostek podległych oraz zwiększenie odporności na cyberzagrożenia.

Wartość projektu: 624 092,16zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 505 515,32 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

155