Podsumowanie kadencji 2018-2024


Zakończyła się trwająca prawie 5,5 roku ósma kadencja samorządowa. Podczas ostatniej sesji rady gminy Dydnia, przewodniczący Piotr Szul oficjalnie ją podsumował – Kadencja 2018-2023 przedłużona o pół roku dobiegła końca. Rada Gminy Dydnia spotkała się na 87 sesjach, podjęła ponad 630 uchwał. Radni pracowali w 4 komisjach. Nadrzędnym celem pracy radnych gminy było dobro i rozwój naszej samorządowej wspólnoty oraz wszystkich mieszkańców. W imieniu rady gminy Dydnia dziękuję pani Alicji Pocałuń wójt gminy Dydnia za wytężoną, intensywną pracę w naszym samorządzie, szczególnie w czasie COViD-19, wybuchu wojny na Ukrainie, dziękuję za podejmowane i prowadzone inwestycje, liczne programy, wsparcia finansowe i dotacje. Realizowany przez wójt rozwój infrastrukturalny jest wartością dodaną, życzę pani wójt zdrowia oraz wszelkiego dobra. Dziękuję również sekretarz pani Edycie Kuczmie za koordynowanie działań w urzędzie, za liczne projekty, wnioski, za wiele godzin wspólnych rozmów i naszej współpracy, dziękuję skarbnik pani Annie Stachyrak za pilnowanie budżetu, za przychylność w realizacji wielu inicjatyw społecznych. Przewodniczący podziękował również pozostałym pracownikom urzędu i kierownikom referatów, jednostek podległych, dyrektorom instytucji oświatowych za wytężoną pracę i zaangażowanie. Podziękował również mieszkańcom gminy, zaś na koniec życzył wszystkim zdrowia, pomyślności i optymizmu.
Sekretarz gminy Edyta Kuczma podsumowała najważniejsze wydarzenia, które wpłynęły na wyjątkowy charakter mijającej kadencji – Pierwszym istotnym wydarzeniem, który wpłynął na działalność samorządu była restrukturyzacja banku PBS, co wpłynęło m.in. na brak poczucia stabilizacji. Największym wyzwaniem była pandemia COViD-19, która pokazała słabość państwa, samorządu, gdyż na to nikt nie był przygotowany. Procedury opracowywano z dnia na dzień i przyszło nam funkcjonować w wielkiej niewiadomej. Za wsparcie w tym trudnym czasie serdecznie dziękuję państwu radnym, z tego miejsca słowa wdzięczności kieruję także do moich współpracowników. W mojej ocenie poradziliśmy sobie w tych wyjątkowych okolicznościach. Trudna była też sytuacja związana z wojną na Ukrainie i exodusem obywateli Ukrainy, do których pomocną dłoń wyciągnęli mieszkańcy gminy Dydnia. Również decyzje radnych w tej kwestii były istotne, gdyż porządkowały pewne działania. Sekretarz podziękowała również radnym, którzy w trakcie kadencji zrezygnowali z pełnienia funkcji Dariuszowi Kotowi oraz Andrzejowi Orłowskiemu. Wspomniała również o śp. Grzegorzu Wójciku, radni uczcili jego pamięć minutą ciszy. Edyta Kuczma podsumowała najważniejsze inwestycje, za które również podziękowała radnym, gdyż bez ich decyzji nie mogłyby zostać zrealizowane. Na koniec wyrazy wdzięczności skierowała do mieszkańców.
Następnie przewodniczący rady Piotr Szul wraz z sekretarz gminy Edytą Kuczmą wręczyli wszystkim radnym pamiątkowe grawertony w podziękowaniu za dotychczasową pracę.

Sesja inaugurująca kolejną 9. kadencję odbędzie się 7 maja o godz. 14.00. Zachęcamy do oglądania transmisji sesji on-line.

643