Informacja – Pomoc Żywnościowa

informacja

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 w okresie od 1.12.2023 r. do 31.10.2024 r.

Kto może otrzymać pomoc żywnościową?

Pomoc skierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności, tj. znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód miesięczny nie przekracza:

– 2056, 40 zł (osoba samotnie gospodarująca)

– 1590,00 zł – osoba w rodzinie

Skierowania można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania, a pomoc żywnościową w formie paczki lub posiłków za pośrednictwem poniższych organizacji partnerskich.

Sieć dystrybucji żywności

Organizacja partnerska regionalna dostarczająca żywność/wydająca żywność:

CARITAS POLSKA

Organizacja partnerska lokalna wydająca żywność:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYDNI

Skargi dotyczące sposobu realizacji podprogramu można składać w :

MRIPS w Warszawie, CARITAS POLSKA

123