UWAGA! Obszar zapowietrzony – zgnilec amerykański pszczół


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzozowie informuje, że w związku ze stwierdzeniem ogniska zgnilca amerykańskiego pszczół w pasiece zlokalizowanej w miejscowości Temeszów, gm. Dydnia, pow. brzozowski, W Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego ukazało się rozporządzenie nr 13/2024 wojewody podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: brzozowskiego, sanockiego i przemyskiego (Dz. Urz. Woj.2024.2308). Informuję, że zgnilec amerykański pszczół jest chorobą zakaźną pszczoły miodnej, podlegającej obowiązkowi zwalczania na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Choroba ta nie jest w żaden sposób niebezpieczna dla ludzi.

Rozporządzenie

Materiał nadesłany

144