Podsumowanie konkursu „Z Dydyńskiego Ogrodu Na Stół”

ogród

Konkurs „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół” został rozstrzygnięty, nagrody rozdane, pora zatem na podsumowanie.

Do konkursu można było zgłaszać się w następujących kategoriach:

 • Przydomowy ogródek
 • Ogródek przyjazny pszczołom
 • Danie z produktów z własnego ogródka.

Do udziału w konkursie zgłosiło się łącznie 32 uczestników.

Głównym celem konkursu było promowanie idei przydomowych ogródków warzywnych, owocowych, ziołowych, kwiatowych.

Oceny ogrodów oraz potraw dokonała komisja konkursowa w składzie:

 • Tomasz Bartnicki – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie, przewodniczący komisji
 • Edyta Kuczma- Sekretarz Gminy Dydnia,
 • Małgorzata Jakiel-Kiełbasa – pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Brzozowie,
 • Magdalena Pilawska – Naczelnik Wydziału Oświaty Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Brzozowie
 • Aleksandra Florczak – pracownik Urzędu Gminy w Dydni.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się podczas Dożynek Gminnych w Niebocku, w dniu 22 sierpnia 2021 r. Nagrody wręczała Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej Tomasz Bartnicki.

Laureaci zostali wyłonieni na podstawie zdobytej liczby punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 125. Po podliczeniu punktów postanowiono przyznać następujące nagrody:

W kategorii „Przydomowy ogródek”

 • I miejsce – Zofia Tyczka
 • II miejsce – Alina Florko
 • III miejsce – Anna Gładysz

W kategorii „Ogródek przyjazny pszczołom”

 • I miejsce – Emil Zarzyka
 • II miejsce – Bogdan Marel
 • III miejsce – Krystyna Toczek

W kategorii „Danie z produktów z własnego ogródka”

 • I miejsce – Irmina Flis-Brewczak
 • II miejsce – Wiesława Fejdasz
 • III miejsce – Marta Wydrzyńska

Wyróżnienia:

 • Elżbieta Fijałka
 • Krystyna Tućka
 • Elżbieta Pocałuń

Zdjęcia ogrodów i potraw biorących udział w konkursie pojawią się w kalendarzu gminnym na 2022 rok.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzego Borcza.

Na realizację zadania Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie z w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwość zarejestrowania się jako partner KSOW  znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl/

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
579